Zajímavé odkazy související s knihovnou, knihami, knihovnickou tématikou a čtením.

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na našem portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku. Nenašli jste ve své knihovně, co jste hledali? Sháníte odborné zdroje pro pro svou práci či studium? Nebo jen hledáte čtenářskou inspiraci? Pak je portál Knihovny.cz právě pro Vás.


Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem rozvíjí jejich emocionálního zdraví, paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.Knihovna Baška se zapojila do projekt Bookstart, který je v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života. Jedná se o mezinárodní iniciativu, do níž se zapojují všechny typy knihoven na daném územním celku, aby plnily jednu z nejdůležitějších, ale v dnešní době zatím velice málo rozšířenou funkci - knihovny se zde snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře
s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.


Na webových stránkách kampaně Rosteme s knihou i v rámci jejích pořadů Vám chceme zprostředkovat inspirativní zkušenosti z celého světa, zajímavou formou zaujmout Vaše děti pro četbu knih, podnítit vznik čtenářských skupin, jež budou diskutovat o knihách a doporučovat je k přečtení ostatním.


ČTEnářův SYmpatický RÁDce je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih. Ať jste bloudící čtenář (prostě nevíte, co číst), znuděný čtenář (prostě jste už přečetli "vše") či přesvědčený nečtenář (prostě nečtete).

Proč se ptát zrovna knihovny? Protože knihovníci naleznou odpověď. V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti. Služba odpoví na vaše stručné konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek.


Zřizovatelem Knihovny Baška je Obec Baška.

Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. je univerzální knihovna pro širokou veřejnost. Jejím posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Dnaží se být místem, kde se lidé mohou setkávat a kam se rádi vrací. Městská knihovna Frýdek-Místek je pověřenou knihovnou, která zajišťuje regionální funkce a dodává výměnné soubory knih Knihovně Baška.


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o. vytváří informační a znalostní zázemí k celoživotnímu vzdělávání občanů i k uspokojování kulturních potřeb obyvatel a návštěvníků kraje. Poskytuje informační zdroje k podpoře výzkumu, vývoje a ekonomických aktivit a pomáhá rozvoji více než čtyř set knihoven v kraji.


Národní knihovna České republiky je centrální knihovna České republiky, která vykonává řídící funkce v systému českých státních veřejných knihoven. Její knižní fond je univerzální, uchovává i speciální sbírky a konzervační fond.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má spolkový charakter. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. SKIP sdružuje přes 1 800 členů a je organizován na regionálním principu. Má deset regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce, kluby a komise.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky