Historie Knihovny Baška

Podíváme-li se do historie existence knihovny v Bašce, není datován přesně rok, od kterého by si mohli občané chodit půjčovat knihy "pod jednu střechu".

Knihovna se nacházela v budově na č. p. 119 (v centru obce - bývalá budova obecního úřadu, kde byla i obřadní místnost, po výstavbě nového OÚ zde úřadovala Česká pošta; v poschodí se nacházelo zdravotní středisko). Poté byly knihy na nějaký čas na č. p. 301 - rodinný dům Leopolda Škubala, kde měl obchod s domácími potřebami). Odsud se knihovna přestěhovala do bývalé mandlovny č. p. 39 - dům u hostince Bašťanka). Od roku 1972, kdy se vystavěla nová budova Obecního úřadu v Bašce (č. p. 420 - v centru obce), našly se tady prostory i pro obecní knihovnu. Vedla ji Jindřiška Šolová, v době její nepřítomnosti zastupovala její sestra Libuše Šušáková (roz. Šrubařová). Další knihovnicí se stala Ludmila Chovancová, kterou v době její nemocenské zastupovala Vladimíra Pastorková. Ta pak během let 2002-2013 pracovala v knihovně Baška při svém důchodu. Po ní v roce 2013 nastoupila Dajana Zápalková, která dostala ke své knihovnické práci ještě další náplň práce na obci (pronájem kulturního domu, kulturní záležitosti v obci, tvorbu obecního zpravodaje aj.) - to vše naplnilo celou její osmihodinovou pracovní dobu. Otevírací hodiny v knihovně byly, a stále ještě jsou, totožné s otevírací dobou obecního úřadu.

V březnu roku 2017, kdy v budově OÚ Baška nastala havárie (prasklá vodovodní hadička) a budova byla vytopena, se začalo přemýšlet o rekonstrukci volných prostor v přízemí (po zrušené lékárně). Podařilo se tak vkusně a účelně přebudovat uvedené místnosti na krásnou a moderní knihovnu, do které byl přestěhován nábytek uzavřené knihovny v Hodoňovicích (bývalá ZŠ, kde se knihovna nacházela, se začaly rekonstruovat pro Školičku - zařízení Obce Baška pro děti věku 1-4 roky). Některé regály aj. nábytek zhotovil na míru místní stolař Radek Urbiš se synem, půjčovní pult a další mobiliář pak vyrobila frýdecká společnost Ambra a.s. Nezbytnou součástí knihovny jsou i dva počítače s přístupem na internet a dětský koutek. Nechybí zde ani velké plátno s možností videoprojekce při různých besedách aj. akcích zde pořádaných pro čtenáře, ale i pro širokou veřejnost. Slavnostně se Knihovna Baška otevřela veřejnosti 18. 12. 2017.

Od roku 2018 byla zde z iniciativy malíře Alexandra Mosia zřízena i Minigalerie, kde je možnost vystavovat nejen obrazy, ale i fotografie.

V lednu roku 2020 byla rovněž firmou Ambra a.s. do předních prostor nainstalována recepce aj. kancelářský nábytek pro provozování informačního centra, které není oficiálně zaregistrováno. Slouží však k prodeji propagačních předmětů obce Baška, občané zde využívají kopírovacích služeb.

V době pandemie koronaviru - od 12. 3. 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav, knihovna nebyla dva měsíce v provozu, ale stala se místem, odkud se distribuovaly roušky a desinfekční prostředky občanům prostřednictvím odboru služeb Obce Baška. Po částečném rozvolnění zde byla přemístěna úřadovna podatelny a pokladny Obecního úřadu Baška. Dle vládních nařízení knihovna provozovala svoji činnost ve speciálním režimu - výdej knih "přes okénko", také zajišťovala rozvoz knih čtenářům až domů. Poté byl zaveden režim s omezeným počtem čtenářů v knihovně (na 15m² mohli být přítomni dva). K úplnému otevření knihovny pak došlo v květnu 2021.

                                                                                                                         Zpracovala: Dajana Zápalková

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky